Количка

Вашата количка е празна.

Аклима се справи с предизвикателството да изгради вентилационна и климатична система в кино-камерния театър на регионалната библиотека в Русе

Регионалната библиотека „Любен Каравелов” в Русе винаги е била център за култура и знания в региона. Неизползваемият от повече от 30 години кино-камерен театър в нея беше трансформиран в модерна многофункционална зала за промотиране на културно наследство и иновативни форми в областта на изкуството и културата.

Тогава персоналът знаеше, че ще имат нужда от доверен партньор, който може да се справи със сложните предизвикателства на проекта и по-скоро в частта с изграждането на вентилационна и климатична система. Изборът им падна върху Aklima – доказан експерт в проектирането и изпълнението на тези съвременни системи.

Проектът изискваше цялостна вентилационна и климатична система, която може да поддържа комфортна вътрешна среда, независимо от размера или предназначението на пространството. Основното предизвикателство обаче беше местоположението на арт залата под земята, което ограничаваше достъпа до естествена светлина и създаваше голям набор от проблеми, свързани с вентилацията и осигуряването на свеж, обработен въздух за посетителите.

Екипът на Aklima започна с извършването на задълбочена оценка на пространството, като взе предвид фактори като размер, форма, използване и всякакви съществуващи архитектурни елементи. Те разработиха цялостен план за вентилационната система, който включваше използването на високоефективни вентилатори, регенеративни топлообменници и усъвършенствани сензори за контрол, които биха могли ефективно да обработват и разпределят въздуха в цялата зала.

След одобрение на плана, екипът на Aklima пристъпи към физическото инсталиране на вентилационната система. Работата беше извършена в тясно сътрудничество с персонала на библиотеката, като се обърна специално внимание на запазването на паркета, вече монтираните нови седалки и други елементи на декора. Тази задача беше допълнително усложнена от необходимостта да се запази тишината по време на работните часове на библиотеката.

По време на инсталационния процес бяха положени големи грижи за спазване на всички приложими строителни норми и разпоредби, като се гарантира безопасността и дългосрочната надеждност на новата система. След приключване на работата, Aklima извърши щателни тестове и настройки на вентилационната система, за да гарантира нейната оптимална производителност.

Новоинсталираната вентилационна система използва JET дифузори, за да осигури равномерно подаване на свеж, обработен въздух на разстояния от 15-20 метра. Тези струйни дифузори, изработени от алуминий, осигуряват гъвкавост при насочването на въздушния поток, чрез ръчно регулиране на ъгъла на завъртане до 30° във всички посоки. Като цяло, решението на Aklima успешно преодоля многобройните предизвикателства, свързани с превръщането на подземния киносалон в модерна зала за изкуства, осигурявайки комфортна и здравословна вътрешна среда за посетителите.

Чрез своя ангажимент към иновациите и отличното обслужване, Aklima отново демонстрира защо е предпочитан партньор за предприятия, търсещи модернизиране на своите вентилационни, климатични и отоплителни системи. С пълната си реновация киносалонът на библиотеката в Русе вече може да бъде домакин на различни културни събития и изложби, като същевременно осигурява приятна и удобна среда за своите посетители.