Количка

Вашата количка е празна.

ИЗХВЪРЛЯТЕ ЛИ ПАРИ ПРЕЗ КОМИНА ?

НАЙ-ВЕРОЯТНО НЕ, НО Е МНОГО ВЕРОЯТНО ДА ИЗХВЪРЛЯТЕ НЕДОУСВОЕНА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ.

Това може да става под формата на горещи димни газове, горещ въздух или пара.


Горещите вещества, продукти на горене или технологични процеси са ресурс и то не по-малко ценен от природния газ и петрола.


Настоящото изложение е с цел да ви запознаем с методите и съоръженията с които този ресурс може да бъде усвоен във ваша полза.

Най-общо ще ги наречем рециклиране ( възстановяване ) на топлинна енергия ( утилизация, рекуперация ). Основните варианти са два:

1.Предварително подгряване на въздуха за горене.

 Необходима е специална горелка, която няма вентилатор.  Вентилаторът се монтира отделно и подава въздух към горелката. Преди да стигне в горелката въздухът се подгрява от изхвърляните димни газове в топлообменник – утилизатор, економайзер. Приложим е и при случаи на котли на твърдо гориво. В този случай загретия въздух се подава в горивната камера.

Процесът е изобразен графично на фиг. 1.

Загретият въздух може също да намери приложение за отоплени, сушене и други технологични процеси. Възможно е загряването и на други газове освен въздух.

 2.Подгряване на течни работни флуиди.

Възможни са различни варианти: 

  • подгряване на вода или водни разтвори; 
  • подгряване на спирт, масла, други течни продукти в т.ч. например такива за хранителната и химическата индустрии.

Получените загрети флуиди могат да се използват директно или индиректно за най-различни цели – отопление, сушене, други технологични процеси.

Възможно е приложение в абсорбционни агрегати за производство на студ и охлаждане за приложение в климатични инсталации или за технологични нужди. Примерна схема е дадена на Фиг. 2.

Натрупаният от нас опит показва, че в индустриалните предприятия има значителен неусвоен ресурс за икономия на енергия, която с неголеми инвестиции и при кратки срокове на тяхното откупуване може да бъде използвана за намаляване на производствените разходи и увеличаване на конкурентноспособността.

В тази насока добри възможности откриват и проектите за еврофинансиране.