Количка

Вашата количка е празна.

Модерна вентилационна система за разширение на НУИ „Проф. В. Стоянов“: партньорство с Aklima за създаване на идеален образователен и културен център

Националното училище за изкуства „Проф. В. Стоянов“ в Русе е уважавана институция, посветена на насърчаването на изящни и приложни изкуства. Когато училището реши да изгради нова сграда за образователен и културен център, те разбраха, че това изисква първокласни съоръжения, включително модерна вентилационна система. За да постигне това, ръководството на училището избра Aklima, като доверен партньор за проектиране и внедряване на високоефективна рекуператорна камера за вентилация.

Рекуперативната камера е ключов компонент на вентилационната система, тъй като позволява ефективен обмен на въздух, като същевременно възстановява топлината и влагата от изходящия въздух, преди да я върне обратно в помещенията. Този процес помага за подобряване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за отопление и охлаждане и подобряване на качеството на въздуха в сградата.

Екипът на Aklima работи в тясно сътрудничество с персонала на училището, за да разбере напълно техните нужди и изисквания, преди да започне проекта. След задълбочен анализ беше изготвен подробен план за инсталиране на високоефективна рекуператорна камера, заедно с други необходими компоненти на вентилационната система.

След одобрение на плана, екипът на Aklima пристъпи към физическото инсталиране на вентилационната система. Работата беше извършена в тясно сътрудничество с изпълнителите на проекта, като се обърна специално внимание на интегрирането на системата с останалата част от инфраструктурата на новото разширение. По време на инсталационния процес бяха положени големи грижи за спазване на всички приложими строителни норми и разпоредби, като се гарантира безопасността и дългосрочната надеждност на новата система.

След приключване на работата, Aklima извърши щателни тестове и настройки на вентилационната система, за да гарантира нейната оптимална производителност. Бяха направени корекции на въздушните потоци, температурните профили и нивата на влажност, за да се създаде идеална вътрешна среда, както за образователните дейности, така и за културните събития, провеждани в центъра.

В резултат на това сътрудничеството между НУИ „Проф. В. Стоянов“ и Aklima доведе до инсталирането на високоефективна вентилационна система с рекуператорна камера, която значително подобри енергийната ефективност, комфорта и качеството на въздуха в новата сграда. Чрез своя ангажимент към иновациите и отличното обслужване, Aklima отново демонстрира защо е предпочитан партньор за предприятия, търсещи модернизиране на своите вентилационни системи.

С разширението на Националния институт за изкуства „Проф. В. Стоянов“, училището вече разполага с идеалната среда за насърчаване на творчеството и иновациите в областта на изящните и приложните изкуства. Високоефективната вентилационна система, осигурена от Aklima, несъмнено ще играе жизненоважна роля в създаването на стимулираща и продуктивна учебна среда за бъдещите поколения артисти.